Koszyk

REGULAMIN KONKURSU

„LATO2020”

1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest „TRIKOM” Daniel Kołtun, Maciej Kruk, Michał Pietrzak Sp. J., z siedzibą w Nowej Soli ul. Traugutta 12, NIP: 925-19-34-176, REGON: 978046223, KRS: 0000161936.

2. Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy w wyznaczonym terminie dokonać zakupów w sklepie eTraper lub w sklepie online (www.etraper.pl) na łączną sumę 400 złotych (nie wliczając w to ewentualnych kosztów przesyłki).

 • Dokonując zakupów w sklepie stacjonarnym należy wypełnić stosowny kupon konkursowy dostępny u sprzedawcy.
 • Dokonując zakupów online na wskazaną kwotę automatycznie przystępujesz do konkursu.
 • 3. Okres trwania konkursu

  Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 15.08.2020 r. o godzinie 00:01 i będzie trwała do dnia 31.08.2020 r. do godz. 23.59

  4. Nagrody

  Nagrodami w konkursie „Lato2020” są:

 • Pierwsza (I) nagroda: Namiot Regatta Montegra 2
 • Druga (II) nagroda: nagroda pocieszenia/niespodzianka
 • Trzecia (III) nagroda: nagroda pocieszenia/niespodzianka
 • Nagrody przyznane zostaną poprzez losowanie. Uczestnik konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej Nagrody. Uczestnicy zostaną poinformowani o wygranych telefonicznie. Nagrody będą do odebrania osobiście w wybranym sklepie stacjonarnym lub po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pocztową.

  5. Dane osobowe i prawo do korzystania z wizerunku

 • Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów, w szczególności w celach marketingowych, obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową.
 • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 • Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas realizacji Konkursu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, wyłącznie w celu promocji konkursu przez Organizatora.
 • 6. Postanowienia końcowe

  Organizator umożliwia w terminie do 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia dokonania zakupu wymianę na inne produkty w tej samej cenie, pod warunkiem, że nie noszą one śladów używania. 

  Przysługuje prawo do zwrotu produktu, jeśli jednak klient dokona zwrotu zakupionych produktów lub części produktów a pozostała kwota nie przekroczy wymaganej kwoty do udziału w konkursie nie będzie mógł wziąć w nim udziału.

  Treść niniejszego regulaminu jest dostępna do wglądu w Sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej organizatora.

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w każdym czasie postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa lub innych nieprzewidzianych zdarzeń mających istotny wpływ na przeprowadzenie konkursu.

  Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie.